LG Therma V inverter toplotna črpalka

Ogrevanje s toplotno črpalko LG Therma V je izredno učinkovito tudi ob nizkih zunanjih temperaturah. Toplotna črpalka zrak-voda LG Therma V ogreva do zunanje temperature -20°C, praksa iz skandinavskih dežel potrjuje ogrevanje tudi pri zunanjih temperaturah -25°C in nižje. Izkoristek oz. faktor izkoristka COP za toplotne črpalke LG se giblje vse do 4.5 pri temperaturnem režimu 7/35°C, kar jih uvršča v sam vrh učinkovitosti toplotnih črpalk zrak-voda. V kombinaciji z bojlerjem, omogoča TČ tudi ogrevanje sanitarne vode. Maksimalna temperatura predtoka-dovoda ogrevane vode je 55°C. Toplotna črpalka lahko obratuje tako v monovalentnem kot bivalentnem načinu delovanja v kombinaciji z obstoječim ogrevalnim sistemom. Priklopljena je lahko na sistem talnega ogrevanja, ogrevanja s konvektorji kot tudi radiatorskega sistema. Učinkovitost ogrevanja pri radiatorskem sistemu je nekaj nižja, še vedno pa je v primerjavi z oljem tudi do 3 x nižja, kar pomeni da se investicija v sistem toplotne črpalke LG Therma V ob predpostavki da porabimo letno 3000 l kurilnega olja, povrne v cca.3 letih.

Izvedba TČ je v deljeni split izvedbi. Plinska povezava med zunanjo in notranjo enoto se izvede s predizoliranimi Cu cevmi, pri čemer je max. razdalja med enotama lahko vse do 50 m. Notranja Hydro Kit enota je opremljena z vrhunskim ploščnim izmenjevalnikom, obtočno črpalko, eksanzijsko posodo in električnimi grelci, kateri služijo za podporo pri ogrevanju ob izredno nizki zunanji temperaturi. V notranji enoti je vgrajen krmilnik ,kateri omogoča tudi vremensko vodeno regulacijo za delovanje TČ.