MontaA?a

DomaMontaa?a klimatskih naprav in toplotnih a?rpalk

MontaA?a klimatskih naprav in toplotnih A?rpalk

 

Pri nakupu split klimatske naprave z montaA?o, so v ceno montaA?e vA?teta naslednja dela in oprema:

* MontaA?a zunanje enote klimatske naprave na steno do viA?ine 3 metrov od tal, oziroma montaA?a na balkon ali pod okensko polico, odvisno od interesa kupca in optimalnega mesta montaA?e.
* Preboj zunanjega zidu do 40 cm debeline
* MontaA?a notranje enote klimatske naprave
* Zunanji in notranji razvod za elektriA?ni prikljuA?ek in hladilne pline v dolA?ini do vkljuA?no 5 metrov.
* Odvod kondenza iz zunanje in notranje enote v skupni dolA?ini 5 metrov v naprej pripravljene odtoke.
* Dobava plastiA?nih kanalov za zunanji in notranji razvod elektrike in plinskih cevi.
* Dobava in montaA?a nosilcev za zunanjo enoto.
* Dobava plastiA?ne cevi za odvod kondenza.
* Usposabljanje uporabnika za pravilno uporabo klimatske naprave. Pills cheap cialis online pharmacy no perscription pharmacy Pills Order Nootropil Purchase Order Order order urispas 200 buy cheap effexor xr Online order cheap effexor xr Online pharmacy android tracker, iphone spy, iphone spy app Order Order cyprodin para que sirve buy nitrofurantoin boots cheap pills Pills Order